فروش ویژه

دوربین مداربسته چشم ماهی (180 درجه) 

دوربین مداربسته چشم ماهی (180 درجه)

این دوربین ها با بهره بردن از لنزهای محدب امکان دید 170 درجه ای رو به شما میدهند هر چند در انتهای زوایا اندازه اجسام حالت غیر واقعی پیدا میکنند اما برای مکانهایی همچون راهرو ها و یا نظارت بر مکانهایی که شامل چند ورودی در جهات مختلف و فاظله های کم هستند بسیار کاربردی میباشد . 

برد دید این دوربینها که شامل دید در شب هم هستند زیاد نیست  چون هر چه از دوربین دورتر شوید اندازه اجسام تغییر میکند اما برای استفاده اختصاصی گاهی مواقع تنها راه هستند .