دزدگیر کلاسیک 

دزدگیر کلاسیک

محصولات کلاسیک از مطمینترین محصولات دزدگیر میباشند که شرکت سازنده مدت سی سال است فعالیت خود را در این حوزه ادامه داده و توانسته است سهم خوبی از بازار را به دست آورد . این محصولات دارای ظریب امنیتی بالا و غالبا بدون هیچگونه خطایی کارمیکنند 

2 محصول وجود دارد