دزدگیر RUBIX 

دزدگیر RUBIX

این دستگاه دزدگیر ساخت ایران است  و یکی از بهترین دستگاه های مرکزی دزدگیر میباشد . از بهترین قابلیتهای این دستگاه عدم ارور و هنگ کردن و استفاده از اجناس و مواد مرغوب و خوب و از همه مهمتر گارانتی خوب شرکت سازنده است .این دستگاه در مدلهای مختلف با تلفن کننده ثابت و یا با تلفن کننده سیم کارتی و یا هر دو وبا نرفزار فارسی و راحت اندروید و آیفون عرضه شده است . 

3 محصول وجود دارد
  • 980,000 تومان

    دزدگیر سیمکارتی RUBIXدزدگیر سیمکارتی با نرمافزار اندروید فارسی بدون هرگونه خطا دارای کیپد ثابت فعال وغیر فعال کردن   سیستم توسط کیپدوکارتخوان  ریموت های برد بالا  خروجی  فرمان در باز کن دارای 6 زوم باسیم و2 زوم بیسیم

    980,000 تومان
    فقط آنلاین
  •  2 زون ﺑﺎﺳﯿﻢ و 6 زون ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش  ﺷﺎﻣﻞ 8زون  ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ کامل قابلیت کار کرد همراه تلفن کننده سیمکارتی و ثابت  بدون هر گونه خطا 

  • ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ., ﺗﻤﺎس از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت و ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ   ﻫﺸﺪار ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪSMS  داراي ﯾﮏ رﻟﻪ ورودي ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه دزدﮔﯿﺮ