فروش ویژه

شارژ کنترلر PWM  

شارژ کنترلر PWM

این شارژ کنترلرها نیز مانند همه ی شارژ کنترلرها وظیفه ی کنترل شارژ و دشارژ باطری ها را بر عهده دارند . انها ولتاژ ورودی باطری ها را طوری تنظیم می کنند که به انها اسیبی وارد نشود . وقتی که انها را برای کنترل شارژ باطری ها بکار می گیرید این شارژ کنترلر لحظه به لحظه با چک کردن میزان شارژ باطری ، میزان شارژ (جریان ) مورد نیاز را تغییر می دهد یعنی هر چقدر که باطری به شارژ کامل نزدیک می شود میزان جریان شارژ هم کم می شود .