شارژکنترلر MPPT 

شارژکنترلر MPPT

همانطور که از اسم این شارژ کنترلرها پیداست این مدل از شارژ کنترلرها دنبال کننده توان ماکزیمم هستند . اساس کار این شارژ کنترلرها به این صورت است که انها خروجی DC پنل خورشیدی را گرفته به سیگنال AC با فرکانس بالا تبدیل می کنند سپس این سیگنال AC را به ترانسفورماتور می دهند تا به ولتاژ و جریان دلخواه تبدیل کند سپس سیگنال AC را به DC مورد نیاز برای شارژ باتری تبدیل می کند تا بیشترین توان را استفاده کرده باشد .

شارژ کنترلرهای MPPT در فرکانس بالای رادیویی کار می کنند ( معمولاً بین 20 تا 80 هرتز) . مزایای کار در فرکانس بالا زیاد شدن راندمان ترانسفورماتور و کم شدن تجهیزات است .

10 محصول وجود دارد
  • شارژکنترلر     solar charge controller   مدل tracer1210A شارژ کنترلر /12/24ولت  10آمپر  MPPT 100 وات دارای 2 عدد خروجی USB دارای LCD ونمایشگر دو خطه برای نمایش اطلاعات  میزان شارژ  / ولتاژ باری و آمپراژ ورودی وخروجی  با بهترین کیفیت وراندمان بالا 

  • شارژکنترلر     solar charge controller   مدل tracer2210A شارژ کنترلر /12/24ولت  20آمپر  MPPT 100 وات دارای 2 عدد خروجی USB دارای LCD ونمایشگر دو خطه برای نمایش اطلاعات  میزان شارژ  / ولتاژ باری و آمپراژ ورودی وخروجی  با بهترین کیفیت وراندمان بالا 

  • شارژکنترلر     solar charge controller   مدل tracer3210A شارژ کنترلر /12/24ولت  30آمپر  MPPT 100 وات دارای 2 عدد خروجی USB دارای LCD ونمایشگر دو خطه برای نمایش اطلاعات  میزان شارژ  / ولتاژ باری و آمپراژ ورودی وخروجی  با بهترین کیفیت وراندمان بالا 

  • شارژکنترلر     solar charge controller   مدل tracer4210A شارژ کنترلر /12/24ولت  40آمپر  MPPT 100 وات دارای 2 عدد خروجی USB دارای LCD ونمایشگر دو خطه برای نمایش اطلاعات  میزان شارژ  / ولتاژ باری و آمپراژ ورودی وخروجی  با بهترین کیفیت وراندمان بالا 

  • شارژکنترلر     CARSPA MPPT-10 شارژ کنترلر /12/24ولت  10آمپر  MPPT دارای 2 عدد خروجی USB دارای LCD ونمایشگر دو خطه برای نمایش اطلاعات  میزان شارژ  / ولتاژ باری و آمپراژ ورودی وخروجی  با بهترین کیفیت وراندمان بالا 

  • شارژکنترلر     CARSPA MPPT-20 شارژ کنترلر /12/24ولت  20آمپر  MPPT دارای 2 عدد خروجی USB دارای LCD ونمایشگر دو خطه برای نمایش اطلاعات  میزان شارژ  / ولتاژ باری و آمپراژ ورودی وخروجی  با بهترین کیفیت وراندمان بالا 

  • شارژکنترلر     CARSPA MPPT-30 شارژ کنترلر /12/24ولت  30آمپر  MPPT دارای 2 عدد خروجی USB دارای LCD ونمایشگر دو خطه برای نمایش اطلاعات  میزان شارژ  / ولتاژ باری و آمپراژ ورودی وخروجی  با بهترین کیفیت وراندمان بالا 

  • شارژکنترلر     CARSPA MPPT-50 شارژ کنترلر /12/24ولت  50آمپر  MPPT دارای 2 عدد خروجی USB دارای LCD ونمایشگر دو خطه برای نمایش اطلاعات  میزان شارژ  / ولتاژ باری و آمپراژ ورودی وخروجی  با بهترین کیفیت وراندمان بالا 

  • شارژکنترلر     CARSPA MPPT-70 شارژ کنترلر /12/24ولت  70آمپر  MPPT دارای 2 عدد خروجی USB دارای LCD ونمایشگر دو خطه برای نمایش اطلاعات  میزان شارژ  / ولتاژ باری و آمپراژ ورودی وخروجی  با بهترین کیفیت وراندمان بالا 

  • شارژکنترلر     CARSPA MPPT-60 شارژ کنترلر /12/24ولت  60آمپر  MPPT دارای 2 عدد خروجی USB دارای LCD ونمایشگر دو خطه برای نمایش اطلاعات  میزان شارژ  / ولتاژ باری و آمپراژ ورودی وخروجی  با بهترین کیفیت وراندمان بالا