دستگاه ضبط تصاویر DVR 

دستگاه ضبط تصاویر DVR

دستگاه های ضبط تصاویر انالوگ یا AHD را DVR  مینامند که از نظر کیفیت و نوع سخت افزار و نرم افزار بسیار متفاوت از هم هستند همچنین دارای انواع 4 و 8 و 16 و 32 کانال هستند .

در صفحه
35 محصول وجود دارد