فروش ویژه

دستگاه ضبط تصاویر DVR 

دستگاه ضبط تصاویر DVR

دستگاه های ضبط تصاویر انالوگ یا AHD را DVR  مینامند که از نظر کیفیت و نوع سخت افزار و نرم افزار بسیار متفاوت از هم هستند همچنین دارای انواع 4 و 8 و 16 و 32 کانال هستند .

12 محصول وجود دارد
 • 1,201,500 تومان 1,335,000 تومان 10%
  جدید

  •4ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 1ch IP camera Up to 2MP (Up to 5-ch camera) • - 1ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 4MP•Recording : Full channel at up to 4MP lite•Synchronous Playback: 4-ch •1SATA Up to 10TB for each disk, 2 USB2.0

  1,201,500 تومان 1,335,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 1,811,700 تومان 2,013,000 تومان 10%
  جدید

  •4ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 1ch IP camera Up to 2MP (Up to 5-ch camera) •4-ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 5MP•Recording : full channel at up to 5MP •Synchronous Playback: 4-ch •1SATA Up to 10TB for each disk, 2 USB2.0

  1,811,700 تومان 2,013,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 2,746,440 تومان 3,051,600 تومان 10%
  جدید

  4ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 1ch IP camera Up to 2MP (Up to 5-ch camera) •1-ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : 8 MP HDTVI video input •Recording : full channel at up to 8MP @12FPS •Synchronous Playback: 4-ch •Up to 2-ch 8 MP IP cameras input•1SATA Up to 10TB for each disk, 2 USB2.0

  2,746,440 تومان 3,051,600 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 2,212,200 تومان 2,458,000 تومان 10%
  جدید

  •4ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 1ch IP camera Up to 2MP (Up to 10-ch camera)•1ch audio input•Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 5MP•Recording : full channel at up to 5MP•Synchronous Playback: 4-ch•poc support 4-ch•1SATA Up to 10TB for each disk, 2 USB2.0

  2,212,200 تومان 2,458,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 1,701,900 تومان 1,891,000 تومان 10%
  جدید

  •8ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 2ch IP camera Up to 2MP (Up to 10-ch camera) •1ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 4MP•Recording : Full channel at up to 4MP lite•Synchronous Playback: 8-ch •1SATA Up to 10TB for each disk, 2 USB2.0

  1,701,900 تومان 1,891,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 2,765,700 تومان 3,073,000 تومان 10%
  جدید

  •8ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 2ch IP camera Up to 2MP (Up to 10-ch camera) •1ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 8MP•Recording : full channel at up to 8MP•Synchronous Playback: 8-ch •1SATA Up to 10TB for each disk, 2 USB2.0

  2,765,700 تومان 3,073,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 5,340,600 تومان 5,934,000 تومان 10%
  جدید

  •8ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 1ch IP camera Up to 2MP (Up to 5-ch camera) •Up to 2/4-ch 8 MP IP cameras input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : 8 MP HDTVI video input•Recording : full channel at up to 8MP @12FPS •Synchronous Playback: 8-ch•Up to 2-ch 8 MP IP cameras input•2 SATA interface (up to 10TB capacity per HDD)

  5,340,600 تومان 5,934,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 4,043,700 تومان 4,493,000 تومان 10%
  جدید

  •8ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 2ch IP camera Up to 2MP (Up to 10-ch camera)•4ch audio input•Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 8MP•Recording : full channel at up to 8MP•Synchronous Playback: 8-ch• poc support 8-ch•2SATA Up to 10TB for each disk

  4,043,700 تومان 4,493,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 3,109,500 تومان 3,455,000 تومان 10%
  جدید

  •16-ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 2ch IP camera Up to 2MP (Up to 18-ch camera) •1-ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 4MP•Recording : Full channel at up to 4MP lite•Synchronous Playback: 16-ch •HDMI output at up to 4K • Long distance transmission over UTP and coaxial cable •1SATA Up to 10TB for each...

  3,109,500 تومان 3,455,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 5,512,500 تومان 6,125,000 تومان 10%
  جدید

  •16-ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 2ch IP camera Up to 2MP (Up to 18-ch camera) •4-ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 8MP•Recording : full channel at up to 8MP•Synchronous Playback: 16-ch •HDMI output at up to 4K • Long distance transmission over UTP and coaxial cable •2SATA Up to 10TB for each disk,...

  5,512,500 تومان 6,125,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 5,896,800 تومان 6,552,000 تومان 10%
  جدید

  •24-ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 4ch IP camera Up to 2MP (Up to 18-ch camera) •1-ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 4MP•Recording :Full channel at up to 4MP lite•Synchronous Playback: 16-ch •HDMI output at up to 4K • Long distance transmission over UTP and coaxial cable •2SATA Up to 10TB for each...

  5,896,800 تومان 6,552,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 5,988,600 تومان 6,654,000 تومان 10%
  جدید

  •32-ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 4ch IP camera Up to 2MP (Up to 18-ch camera) •1-ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 4MP•Recording :Full channel at up to 4MP lite•Synchronous Playback: 16-ch •HDMI output at up to 4K • Long distance transmission over UTP and coaxial cable •2SATA Up to 10TB for each...

  5,988,600 تومان 6,654,000 تومان 10%
  ارزان شد!