فروش ویژه

دستگاه ضبط تصاویر DVR 

دستگاه ضبط تصاویر DVR

دستگاه های ضبط تصاویر انالوگ یا AHD را DVR  مینامند که از نظر کیفیت و نوع سخت افزار و نرم افزار بسیار متفاوت از هم هستند همچنین دارای انواع 4 و 8 و 16 و 32 کانال هستند .

در صفحه
18 محصول وجود دارد
 • 1,321,650 تومان 1,468,500 تومان 10%

  •4ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 1ch IP camera Up to 2MP (Up to 5-ch camera) • - 1ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 4MP•Recording : Full channel at up to 4MP lite•Synchronous Playback: 4-ch •1SATA Up to 10TB for each disk, 2 USB2.0

  1,321,650 تومان 1,468,500 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 1,993,050 تومان 2,214,500 تومان 10%

  •4ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 1ch IP camera Up to 2MP (Up to 5-ch camera) •4-ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 5MP•Recording : full channel at up to 5MP •Synchronous Playback: 4-ch •1SATA Up to 10TB for each disk, 2 USB2.0

  1,993,050 تومان 2,214,500 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 3,020,400 تومان 3,356,000 تومان 10%

  4ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 1ch IP camera Up to 2MP (Up to 5-ch camera) •1-ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : 8 MP HDTVI video input •Recording : full channel at up to 8MP @12FPS •Synchronous Playback: 4-ch •Up to 2-ch 8 MP IP cameras input•1SATA Up to 10TB for each disk, 2 USB2.0

  3,020,400 تومان 3,356,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 2,433,600 تومان 2,704,000 تومان 10%

  •4ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 1ch IP camera Up to 2MP (Up to 10-ch camera)•1ch audio input•Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 5MP•Recording : full channel at up to 5MP•Synchronous Playback: 4-ch•poc support 4-ch•1SATA Up to 10TB for each disk, 2 USB2.0

  2,433,600 تومان 2,704,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 1,872,000 تومان 2,080,000 تومان 10%

  •8ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 2ch IP camera Up to 2MP (Up to 10-ch camera) •1ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 4MP•Recording : Full channel at up to 4MP lite•Synchronous Playback: 8-ch •1SATA Up to 10TB for each disk, 2 USB2.0

  1,872,000 تومان 2,080,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 3,042,000 تومان 3,380,000 تومان 10%

  •8ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 2ch IP camera Up to 2MP (Up to 10-ch camera) •1ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 8MP•Recording : full channel at up to 8MP•Synchronous Playback: 8-ch •1SATA Up to 10TB for each disk, 2 USB2.0

  3,042,000 تومان 3,380,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 5,874,750 تومان 6,527,500 تومان 10%

  •8ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 1ch IP camera Up to 2MP (Up to 5-ch camera) •Up to 2/4-ch 8 MP IP cameras input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : 8 MP HDTVI video input•Recording : full channel at up to 8MP @12FPS •Synchronous Playback: 8-ch•Up to 2-ch 8 MP IP cameras input•2 SATA interface (up to 10TB capacity per HDD)

  5,874,750 تومان 6,527,500 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 4,447,800 تومان 4,942,000 تومان 10%

  •8ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 2ch IP camera Up to 2MP (Up to 10-ch camera)•4ch audio input•Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 8MP•Recording : full channel at up to 8MP•Synchronous Playback: 8-ch• poc support 8-ch•2SATA Up to 10TB for each disk

  4,447,800 تومان 4,942,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 3,420,000 تومان 3,800,000 تومان 10%

  •16-ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 2ch IP camera Up to 2MP (Up to 18-ch camera) •1-ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 4MP•Recording : Full channel at up to 4MP lite•Synchronous Playback: 16-ch •HDMI output at up to 4K • Long distance transmission over UTP and coaxial cable •1SATA Up to 10TB for each...

  3,420,000 تومان 3,800,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 6,063,750 تومان 6,737,500 تومان 10%

  •16-ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 2ch IP camera Up to 2MP (Up to 18-ch camera) •4-ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 8MP•Recording : full channel at up to 8MP•Synchronous Playback: 16-ch •HDMI output at up to 4K • Long distance transmission over UTP and coaxial cable •2SATA Up to 10TB for each disk,...

  6,063,750 تومان 6,737,500 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 6,486,300 تومان 7,207,000 تومان 10%

  •24-ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 4ch IP camera Up to 2MP (Up to 18-ch camera) •1-ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 4MP•Recording :Full channel at up to 4MP lite•Synchronous Playback: 16-ch •HDMI output at up to 4K • Long distance transmission over UTP and coaxial cable •2SATA Up to 10TB for each...

  6,486,300 تومان 7,207,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 6,587,550 تومان 7,319,500 تومان 10%

  •32-ch (HD TVI/HDCVI/ AHD / analog) camera + 4ch IP camera Up to 2MP (Up to 18-ch camera) •1-ch audio input •Video Compression: H.265 PRO+ , H.265+•Live view : full channel 4MP•Recording :Full channel at up to 4MP lite•Synchronous Playback: 16-ch •HDMI output at up to 4K • Long distance transmission over UTP and coaxial cable •2SATA Up to 10TB for each...

  6,587,550 تومان 7,319,500 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 1,599,300 تومان 1,777,000 تومان 10%

  4-ch 1HDD DVR •4ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS •Full channel recording at up to 8 MP Resolution • 2 channels of IP video •input (up to HD 6MP Resolution) •1 SATA interface •HD 4MP@ 15fps/ch •standalone 1U •H.265+/H.265/H.264+/H.264 •4ch synchronous playback

  1,599,300 تومان 1,777,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 1,035,000 تومان 1,150,000 تومان 10%

  4-ch 1HDD DVR •4-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS • 1-ch audio input •1 channel of IP video •input (up to HD 1080p resolution) •1 SATA interface •1U case •H.264,H.264+ •4ch synchronous playback

  1,035,000 تومان 1,150,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 2,544,300 تومان 2,827,000 تومان 10%

  8-ch 1HDD DVR •8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS •Full channel recording at up to 8 MP Resolution •4 channels of IP video input (up to HD 6MP Resolution) •1 SATA interface •HD 4MP •standalone 1U •H.265+/H.265/H.264+/H.264 •8ch synchronous playback

  2,544,300 تومان 2,827,000 تومان 10%
  ارزان شد!
 • 1,620,000 تومان 1,800,000 تومان 10%

  8-ch 1HDD DVR •8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS • 1-ch audio input •2 channel of IP video input (up to HD 1080p resolution) •1 SATA interface, •HD1080p Lite • 1U case •H.264,H.264+ •8ch synchronous playback

  1,620,000 تومان 1,800,000 تومان 10%
  ارزان شد!