درج شکایت

جهت ارتباط با ما می توانید و همچنین اعلام شکایت خود می توانید با استفاده از آدرس ایمیل ذیل و یا درخواست کتبی خود را به نشانی پستی ارسال نمایید:

آدرس دفتر و فروشگاه مرکزی:
استان مرکزی - شهر اراک - خیابان دانشگاه - جنب بانک صادرات - دفتر دیدآوران

کدپستی: 3818986866

پست الکترونیکی: info@didavaran.com

فروش و پیگیری سفارشات:
086-33130401 و 33661184-086
09183621710

مدیر عامل:  علی لطفی